Năng Lượng Xanh

Năng lượng xanh là nguồn năng lượng được tạo nên từ các nguồn tự nhiên như: mặt trời, gió, mưa, thủy triều…. Các nguồn năng lượng xanh có khả năng tái tạo nên không lo bị cạn kiệt. Trong khi đó, các nguồn nhiên liệu hóa thạch lại có hạn và đang bị cạn kiệt dần sau khi đã được khai thác với số lượng lớn.