Giải Pháp BMS

CCTV

Camera Năng Lượng Mặt Trời
Camera An Ninh Ngân Hàng
Camera Biển Số - Nhận Dạng
Hệ thống khu vực không điện, không internet
Hãy liên hệ Chúng Tôi tại Đà Nẵng.

MỤC TIÊU

Design

Lên thiết kế giải pháp hệ thống tòa nhà điện nhẹ
(ELV -BMS). Với đội ngũ dày kinh nghiệm
Được triển khai và thi công hệ thống ở nhiều dự án lớn.

Nước điện giải ion kiềm

Kangen Water®


NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM - BÍ QUYẾT SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI NHẬT
Nguồn gốc công nghệ tạo nước điện giải ion kiềm là gì ?
7 lớp lọc cao nhất. Nước kiềm mạnh (pH 11.5)

Dịch Vụ Sửa Chữa

Điện
-Nước

Dò tìm rò rỉ nước ngấm
Siêu âm đường ống nước cấp nhà dân
Dò tìm đường ống nước chữa cháy
Xác định chính xác vị trí ống nước bể ngầm mà
Không cần đục phá sàn tại Đà Nẵng.