Bàn điều khiển trung tâm DA-1006KIA

Danh mục: Bảng điều khiển, Phụ kiện

Category:
System
LCD screen: 128 x 64 pixel screen
Joystick: 4-axis joystick
Control mode: RS-232, RS-422, RS-485
External Interfaces
Serial interface: 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
USB interface: 1 × USB 2.0
Power supply: 12 VDC
General
Consumption: ≤ 4.5 W
Working temperature: -10 to +55° C (14 to 131° F)
Working humidity: 10% to 90%
Dimensions (W × D × H): 435 × 193 × 110 mm (17.1 × 7.6 × 4.3 inch)
Weight: ≤ 1 kg (2.2 lb)
System
LCD screen: 128 x 64 pixel screen
Joystick: 4-axis joystick
Control mode: RS-232, RS-422, RS-485
External Interfaces
Serial interface: 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
USB interface: 1 × USB 2.0
Power supply: 12 VDC
General
Consumption: ≤ 4.5 W
Working temperature: -10 to +55° C (14 to 131° F)
Working humidity: 10% to 90%
Dimensions (W × D × H): 435 × 193 × 110 mm (17.1 × 7.6 × 4.3 inch)
Weight: ≤ 1 kg (2.2 lb)

Source