Có thiết kế điện nhẹ vào dự án lớn nhỏ hay không? Leave a comment

Hệ thống điện nhẹ hay còn được gọi là ELV (Extra Low Voltage System). Tuy có tỉ trọng không quá lớn trong công trình nhưng ELV lại mang đến các lợi ích rất lớn về sau của từng dự án công trình dù lớn hay nhỏ, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đến cả nhà dân, cửa hàng, cafe, bar, pud…

Hệ thống điện nhẹ hay còn được gọi là ELV (Extra Low Voltage System). Tuy có tỉ trọng không quá lớn trong công trình nhưng ELV lại mang đến các lợi ích rất lớn về sau của từng dự án công trình dù lớn hay nhỏ, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đến cả nhà dân, cửa hàng, cafe, bar, pud…

Chúng tôi có thể cung cấp giải pháp & thi công hệ thống hoàn hảo cho dự án của bạn.

As technology advances, so must the buildings that contain the businesses, government offices, hospitals, and other amenities that use those technologies.
Extra Low Voltage (ELV) systems are composed of wiring and equipment used to facilitate for the spread of information both internally through intranets, CCTV, smart-technologies, and internal-telephone networks, and externally through the internet.
We are able to provide the perfect system for your project.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.