Bút cảm ứng Microsoft Surface Pro Platium (Tương thích Surface Pro 5, 6, 7)

SKU: N/A
  • Dùng cho dòng máy Microsoft Surface Pro 5, 6, 7.
  • 2,300

    Compare

    Mô tả

    • Dùng cho dòng máy Microsoft Surface Pro 5, 6, 7.
    • Kết nối Bluetooth 4.0