APTEK AP1113-40A

SKU: N/A

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (A) APTEK AP1113-40A 

  • Bước sóng phát Tx: 1310 nm.
  • Bước sóng thu Rx: 1550 nm.
  • Sử dụng 1 sợi cáp để truyền dữ liệu, đầu SC.
  • Loại tín hiệu: Single-Mode.
  • Khoảng cách truyền dữ liệu: 40 km.

Mô tả

Bộ chuyển đổi quang điện là gì?

Bộ chuyển đổi quang điện(Fiber Optic Media Converter) là sản phẩm được chuyển từ tín hiệu dạng điện sang tín hiệu dạng quang và ngược lại.

Bộ chuyển đổi qung điện chuyển đổi tín hiệu chạy trên mạng cáp đồng sang tín hiệu chạy trên mạng cáp quang mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống mạng. Dựa trên chức năng này, người điều hành mạng có thể nâng cấp hệ thống từ cáp đồng(cáp xoắn cặp UTP, FTP) lên cáp quang mà chỉ tốn rất ít ngân sách, nhân lực và thời gian.

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (A) APTEK AP1113-40A 

– Bước sóng phát Tx: 1310 nm.

– Bước sóng thu Rx: 1550 nm.

– Sử dụng 1 sợi cáp để truyền dữ liệu, đầu SC.

– Loại tín hiệu: Single-Mode.

– Khoảng cách truyền dữ liệu: 40 km.