Hệ thống điện thoại tổng đài panasonic ngừng sản xuất toàn cầu vào năm 2023 Leave a comment

Panasonic đã đưa ra quyết định chiến lược là ngừng kinh doanh “Panasonic Business Communication” (hệ thống điện thoại Panasonic PBX, hệ thống điện thoại SIP và danh mục Máy quét) trong khung thời gian hai năm kể từ thông báo hôm nay (02.12.2020).

Tại sao Hệ thống Điện thoại Tổng đài Panasonic ngừng hoạt động?

Trong những năm gần đây, Panasonic đã làm việc chăm chỉ để tìm cách tiếp tục hoạt động kinh doanh bằng cách làm cho tổ chức của họ và các mối quan hệ của nó với các đối tác bền vững nhất có thể. Tuy nhiên, rõ ràng là điều này không thể tiếp tục diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh hiện tại dựa trên khả năng hạn chế về nguồn lực của nhà máy như mô tả dưới đây.

  • Sự sụt giảm mạnh của thị trường và chuyển dịch nhanh chóng sang các giải pháp dựa trên đám mây.
  • không phù hợp về công nghệ giữa nhà máy với nhu cầu và xu hướng của thị trường trong tương lai.
  • Tụt hậu so với các hoạt động R&D của đối thủ cạnh tranh.
  • Thâm hụt tài chính liên tục do các nguyên nhân trên.
  • Sự chuyển dịch sang các loại nhu cầu mới (Teams, Zoom, etc.) ảnh hưởng Covid-19, điều này làm cho tương lai của doanh nghiệp Panasonic trở nên khó lường và không thể đoán trước.

Hệ thống điện thoại tổng đài Panasonic ngừng hoạt động được tăng tốc bởi Covid-19

Thông báo “Hệ thống điện thoại tổng đài Panasonic ngừng sản xuất” và chuyển sang hệ thống điện thoại ip hoặc tổng đài cloud đã được Covid-19 đẩy nhanh đáng kể.

Thật là buồn khi Panasonic ngừng kinh doanh “Panasonic Business Communication”, đặc biệt là một lĩnh vực đã có hàng thập kỷ lịch sử và được tin tưởng.

Khi nào thì tổng đài Panasonic ngừng hỗ trợ trên toàn cầu?

Trong thời gian 2 năm, hệ thống điện thoại tổng đài Panasonic sẽ ngừng hoạt động. Các bộ phận của tổng đài Panasonic sẽ ngừng hoạt động và khó có nguồn linh kiện. Việc sửa chữa các hệ thống điện thoại PBX và SIP cũ sẽ còn khó hơn khi Panasonic ngừng cung cấp các mặt hàng này. Người dùng cần tìm các giải pháp truyền thông thay thế sau khi các mục này không còn được hỗ trợ, trước năm 2023.

Khi nào thì hệ thống điện thoại tổng đài Panasonic ngừng hoạt động?

Thông báo “tổng đài Panasonic ngừng hoạt động” giải thích cho người dùng rằng hệ thống điện thoại PBX sẽ không được hỗ trợ sau năm 2023

Tôi có hệ thống điện thoại tổng đài Panasonic bị ngừng hoạt động – Giải pháp thay thể?

Đối với các đại lý Panasonic hiện đang tìm kiếm sản phẩm thay thế & thay thế PBX / PABX / Phone Systems/ Điện thoại IP của Panasonic hoặc các giải pháp thay thế cho bất kỳ đường dây điện thoại Panasonic nào nói chung, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn trong việc chuyển đổi sang dòng sản phẩm tổng đài voip ( Thiết bị tổng đài IP, Điện thoại IP, Tổng đài phần mềm/ ổng đài ảo).

Chuyên mục: Tin tức

Tags: Thiết bị tổng đài điện thoại, Tổng đài điện thoại panasonic, Tổng đài ip panasonic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.