TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR PANEL)
Năng lượng mặt trời bắt đầu với mặt trời. Các tấm pin mặt trời (còn được gọi là “tấm PV”) được sử dụng để chuyển đổi ánh sáng từ mặt trời, bao gồm các hạt năng lượng gọi là “photon”, thành điện năng có thể được sử dụng để cung cấp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.