BẢNG GIÁ SỈ

CÔNG TY CỔ PHẦN T.NINE
40/74/138 HOÀNG VĂN THÁI – TP. Đà Nẵng
0905 155 119 (zalo) website: www.giasocdathanh.com
BẢNG BÁO GIÁ
– Căn cứ theo năng lực khách hàng về số lượng trên đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN T.NINE
40/74/138 HOÀNG VĂN THÁI – TP. Đà Nẵng
0905 155 119 (zalo) website: www.giasocdathanh.com

STT Tên SP Thông số Hình ảnh Giá
1 Cam yoosee 3r 2.0 không cổng mạng xoay, hồng ngoại ,âm thanh
2 chiều,
app yoosee, không cổng mạng
  350k
2 Cam yoosee 3r 2.0 LED xoay, hồng ngoại ,âm thanh
2 chiều, có đèn led
app yoosee
  370K
3 PTZ yoosee ngoài trời xoay 2.0
mini 16 đèn
xoay,hồng ngoại, led, âm thanh 2 chiều,
ngoài trời chống mưa,
app yoosee
490K
4 PTZ yoosee ngoài trời xoay đúng 3.0
mini 16 đèn
xoay,hồng ngoại, led, âm thanh 2 chiều,
ngoài trời chống mưa,
app yoosee
  590K
5 Cam yoosee NT 2.0 ( 4 Led) hồng ngoại, led,âm thanh 2 chiều
ngoài trời chống mưa
app yoosee
  460K
6 C22SP     470K
7 C22EP     470K
8 A22-H265     580K
9 A2     580K
10 A42P-imou-H265     650K
11 F22P-imou     750k
12 F42P-imou – 4M     850K
13 F42FP-imou – 4M
( Fullcolor- có đèn led có màu ban đêm)
    1310K
14 F22FP-imou
( Fullcolor -có đèn led có màu ban đêm)
    890K
15 F22FEP-imou
( Fullcolor) Có đèn
+ đàm thoại 2 chiều
    1310K
16 F42FEP-imou
( Fullcolor) Có đèn
+ đàm thoại 2 chiều
    1210K
17

S42FP – 4M

(PTZ Ngoài trời xoay 4.0)

    1400K
18 C1C-B 1080P     570K
19 C6N 1080P     620K
20 TY2 1080     640K
21 C6N 4M- 2K