Dell Optiplex 390-790-990 G 530 , RAM 2G, HDD 160GB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X