Dell Optiplex 3020 (Core I7 – 4770s, RAM 4G, HDD 250GB) Leave a comment

Dell Optiplex 3020 (Core I7 – 4770s, RAM 4G, HDD 250GB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *